11
قدرشناس باشیم. از همسرمان به خاطر انجام وظایف، مسئولیت‌ها و همکاری‌هایش قدردانی کنیم و آن‌قدر از او توقع داشته باشیم که بتواند به انتظ...

[خواندن ادامه خبر...]

28
به نام خدا توقعات و احساسات خود را رک و پوست کنده با همسرتان در میان بگذارید وقتی از شما می پرسد ( چی شده؟) نگویید ( هیچی!) و بعد توقع داشته باشید که...

[خواندن ادامه خبر...]

26
اساس زندگی زناشویی بر دو اصل تشکیل شده است: 1-    محبت کردن مرد به زن و ابراز دوستی و محبت به زبان 2-    حفظ اقتدار مر...

[خواندن ادامه خبر...]

06
با وسواس کودکان چه کنیم؟ معمولا وسواس نشانه ی نوعی فشار است که به فرد وارد شده است.با شناختن استرس و فشاری که به کودک اعمال می شود و برطرف کردن آن می...

[خواندن ادامه خبر...]

04
تربیت خاموش   تربیت خاموش دو شکل دارد استفاده از سکوت واستفاده از نگاه استفاده از سکوت به این صورت است که وقتی فرزندتان رفتار ناهنجاری از خود ...

[خواندن ادامه خبر...]

18
خشم ناسالم: برای عصبانی نشدن تاانجا که میتوانید مثبت اندیش  باشید و جنبه مثبت وقایع را درنظر بگیرید مثلا شوهر شما با یک شاخه گل به منزل می آید .ا...

[خواندن ادامه خبر...]

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net